To top

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

-Η ιστοσελίδα www.beautyid.gr έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση τους προς το κοινό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.


-Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα και οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν με κλήρωση και θα ανακοινώνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν με το email που έχουν δηλώσει.


-Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών και θα κατοχυρώνεται το δώρο.


-Σε περίπτωση που οι νικητές από τη στιγμή που ενημερωθούν, αρνηθούν το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους ακυρώνεται η συμμετοχή τους.


-Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και οι εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.


-Ο ιστότοπος διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους.


-Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού.


-Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού.


-Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και των ΧΟΡΗΓΩΝ. Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.


-Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και του Διοργανωτή ή / και Χορηγού αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.